22.02.2014 15:14
0

Знание права- заслуживает самого большого уважения.Работая с материалами нашего сайта вы будете овладевать  юридическими знаниями!

22.02.2014 15:47
0

Умение  мыслить социально - признак гражданской зрелости!Человек-существо общественное. Он проживает жизнь в обществе, в кругу себе подобных.

22.02.2014 16:24
0

Без знания прошлого - нет будущего. Изучайте историю Украины вместе с нами. На нашем сайте лекции, тесты, контрольные задания, новости и многое другое.

Украина в годы перестройки

Украина в годы перестройки


І – й рівень складності:

1. Заповніть таблицю «Формування багатопартійності в Україні» за схемою:


Причини

Етапи

Характеристика етпапів

 

 

 

2. Складіть хронологічну таблиці «Політичні партії України» за схемою:

 

Дата виникнення

Назва партії

Лідери

Основні програмні положеня

 

 

 

 

3. Складіть порівняльну таблицю « Класифікація політичних партій в Україні на сучасному етапі»


Політорієнтація

Назва партії

Лідери

центристи

 

 

праві

 

 

ліві

 

 

4. Схарактеризуйте основні положення програм партій України на сучасному етапі.

Заповніть таблицю:

Назва партії

Політичні положення

Економічні положення

 

 

 

5. Визначте історичне значення появи багатопартійності в Україні

 

ІІ – й рівень складності:

 1. Перерахуйте причини, що обумовили появу багатопартійності в Україні

 2. Назвіть документи, що заклали правову основу для формування багатопартійності.

 3. Основною соціальною базою новостворених рухів і партій стала, насамперед(продовжити речення):

 4. Назвіть хронологічні рамки першого етапу становлення багатопартійності(потрібне підкреслити) : 1985р. – 1986р.; 1986р. – 1987р.; 1988р. – 1989р.

 5. У 1988р. в Україні розгортають активну діяльність(потрібне продовжити):

 6. Народний Рух України був створений (потрібне підкреслити) : січень 1989р.; травень 1989р.; вересень 1989р. Назвіть прізвища лідерів Руху.

 7. Другий етап становлення багатопартійності в Україні охоплює період з початку 1989р. по серпень 1991р. – ТАК чи НІ?

 8. До федералістів відносяться (потрібне підкреслити): МП; КПУ; УРП; ДемПУ; СДПУ.

 9. Майбутнє політичне обличчя України розглядається лідерами ПЗУ – як (продовжити речення):

 

 

 

 

 

Тестові завдання

І – й рівень складності:

 

1. Визначте особливості процесу культурного розвитку УРСР в першій половині 70- першій половині 80-х рр.

2. Заповніть таблицю «Українська культура в 70-80рр.»

Галузі культури

Діячі

Твори

 

 

 

3. Доведіть, щзо репресивна політика партійно державного керівництва української культури продовжувала діяти в 70 – 80 роки.

4. Схарактеризуйте стан системи народної освіти в УРСР в 70 – 80 роки

5. Схарактеризуйте досягнення у розвитку науки і техніки в УРСР в 70-і першій половині 80-х рр..

ІІ – й рівень складності:

 1. За інтелектуально- моральним місцем СРСР займав (вставте пропущене число) місце, а за рівнем освіти (вставте пропущене число) : 10;28;48;57.

 2. Створення системи електронно-обчислювальної техніки в СРСР забезпечив (вкажіть прізвище): Б.Патон; І. Францевич; В.Глушков

 3. кого з вчених республіки називали українським Сахаровим?

 4. Узагальненню минулого та досягненням сучасності в розвитку регіонів, окремих міст, сіл, було присвячено багатотомну працю(вкажіть назву).

 5. Вкажіть прізвища діячів культури за галузями діяльності(література; образотворче мистецтво; кіномистецтво): Д.Павличко, І.Драч, М.Жулинський, О.Гончар, І.Білик, В.Стус, Л.Костенко, В.Шевчук, Ю.Щербак, Н.Ужвій , Д.Гнатюк, Є.Мірошниченко , А.Роговцева , А. Солов’яненко, Г.Майборода, П.Майборода, С.Параджанов , І.Миколайчук , В. Касіян, А.Рибчук, М.Божій.

 6. Найбільшими кіностудіями в УРСР були (продовжити речення)

 7. режисером художнього фільму на історичну тему «Захар Беркут» був (вкажіть прізвище).

 8. Зіркою української естради була (вкажіть прізвище, ім’я )

 9. «Українським соловейком» називають (вкажіть прізвище): Є.Мірошниченко, Н.Ужвій, Д.Гнатюка

 

 

 

Добро пожаловать

Валентина Алексеевна преподаватель СХМТ ВУГУ
 • Форум
 • Вход на сайт
 • Почта
 • Популярное
 • Акции
 • Отзывы